Logo
Loopbaanbegeleiding & Coaching
... voor de verandering!

Kernwaarden

Kernwaarden
BLCC waarborgt de kwaliteit van haar diensten en hecht daarom grote waarde aan:
Integriteit.
Het belang van de cliënt staat voorop. De cliënt heeft de regie over het proces en zijn/haar gedachtegang is uitgangspunt.De client neem de besluiten.
 
Professionaliteit
BLCC hecht grote waarde aan een professionele aanpak. Onze cliënten krijgen de garantie dat de BLCC loopbaanprofessional zijn kennis en kunde onderhoudt en zich elke drie jaar laat toetsen op het hoogste niveau door het CMI (zie Links voor meer informatie over CMI)
 
Transparantie
De aanpak en de verwachtingen worden vastgelegd in het trajectvoorstel, en zo nodig aangepast aan de wensen van cliënt en opdrachtgever; hierop kunnen alle partijen teruggrijpen wanneer van toepassing.
 
Resultaatgerichtheid
Alle interventies en opdrachten zijn er op gericht de afgesproken resultaten zo goed mogelijk te realiseren
 
Betrokkenheid
De belangen van de cliënt en de opdrachtgever staan voorop en BLCC hanteert een persoonlijke aanpak, die verder gaat dan strikt loopbaan of arbeidsmarktperspectieven. De persoonlijke kwaliteiten of het persoonlijk welbevinden van de cliënt zijn voor BLCC zeker zo belangrijk.
Ga naar contact